Tải nhạc chuông Trạm Sắc Cảm Xúc – Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, Seachains


Tải miễn phí Trạm Sắc Cảm Xúc – Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, Seachains mới nhất!
00:00

Lời Nhạc Chuông Trạm Sắc Cảm Xúc – Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh, Seachains

Cần phải sạc cảm xúc
Cần phải sạc cảm xúc
Bật lên nguồn cảm hứng cho ta gần nhau
Mình sẽ sạc cảm xúc
Mình sẽ sạc cảm xúc
Để khơi nguồn cảm hứng mang ta gần nhau
Lift your mood up, raise your mood up, boost your mood up-up-up-up
Trạm để sạc cảm xúc
Cùng nhau sạc cảm xúc
Bật tung nguồn cảm hứng xích ta gần nhau