Tải nhạc chuông Thằng Hầu – Thái Quỳnh (Cover)


Tải miễn phí Thằng Hầu – Thái Quỳnh (Cover) mới nhất!
00:00

Lời Nhạc Chuông Thằng Hầu – Thái Quỳnh (Cover)

Nàng có hay biết rằng
Nay cha mẹ nàng biết chúng ta
Cảm mến nhau lâu rồi
Liệu có thứ tha
Sợ đớn đau cho nàng
Nên ta đành nhận do chính ta
Không biết thân phận
Kiếp phu dám mơ cành hoa
Để cách xa đôi mình
Nên cha mẹ nàng đăng kén con
Chọn tướng công cho nàng
Lầu tía gác son
Nàng bước đi nhẹ nhàng
Nhưng trong lòng ta sao héo hon
Nước mắt thằng hầu
Có ai đớn đau gì đâu