Tải nhạc chuông Còn Thở Là Còn Gỡ – Phương Mỹ Chi


Tải miễn phí Còn Thở Là Còn Gỡ – Phương Mỹ Chi mới nhất!
00:00

Lời Nhạc Chuông Còn Thở Là Còn Gỡ – Phương Mỹ Chi

Còn thở là còn gỡ
Thua keo này ta bày keo khác đi
Còn thở là còn gỡ
Mới có vài cân thôi đã lo gì
Còn thở là còn gỡ
Ăn món này ta bày món khác đi
Còn thở là còn gỡ
Ăn xong tập thể dục để lại giảm cân