Tải nhạc chuông Chúng Ta Kết Hôn Đi – Kim Sa ft Kym Jin


Tải miễn phí Chúng Ta Kết Hôn Đi – Kim Sa ft Kym Jin mới nhất!
00:00
Thể loại: Nhạc Hoa   Ca sĩ: Kim Sa ft Kym Jin

Lời bài hát

Nán: Cóngqián bù zhīdào yǒngyuǎn shì shénme
Zhídào mǒu tiān lúnxiàn yú nǐ de wēnróu
Rénqún zhōng zhǐyǒu nǐ zuì jiào wǒ gǎndòng
Dān xī guì dì qǐng jià gěi wǒ

Nǚ: Cóngqián bù zhīdào yǒngyuǎn shì shénme
Zhídào mǒu tiān lúnxiàn yú nǐ de yǎn móu
Zhǐyǒu nǐ néng kànchuān wǒ de cuìruò
Zhè cì zhēn de kāihuā jiē guǒ

Nán: Nǐ bié pà bùguǎn biàn lǎo biàn chǒu shēngbìng yǒu wǒ àizhe nǐ
Gōngzuò rúguǒ bù shùnxīn jìdé wǒ huì yǎng nǐ
Bái fà cāngcāng yě dài nǐ kàn diànyǐng
Qiānzhe de shǒu bù lì bù qì