Tải nhạc chuông Cánh Bướm Dối Gian (Tiktok) – Phí Phương Anh


Tải miễn phí Cánh Bướm Dối Gian (Tiktok) – Phí Phương Anh mới nhất!
00:00

Lời Nhạc Chuông

Mama tell me
Người mà hở chút nói đạo lý
Thì thường là người
Sống như loài bươm bướm
Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go
Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go me go