Tải nhạc chuông Cánh Bướm Dối Gian (ĐK) – Phí Phương Anh


Tải miễn phí Cánh Bướm Dối Gian (ĐK) – Phí Phương Anh mới nhất!
00:00

Lời Nhạc Chuông

Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go
Tránh xa tránh xa em một chút
Biến đi biến đi trong một phút
Nói nữa chỉ khiến em đau đầu
Baby let me go me go
Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Đạo lý nhưng sống như loài bươm bướm
Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu anh mới biết sừng dài hơn đêm
Anh thề anh chỉ yêu em
Nhưng em có s nên em không cần
Sống như um badabidaboom
Sống như um badabidaboom